Bankrotas ir verslas

Bankroto administravimas – tai visos paslaugos susijusios su juridinio ar fizinio asmens bankrotu. Pagrindinės bankroto administravimo paslaugos yra:

  • įmonei ar fiziniui asmeniui priklausančio turto administravimas bei pardavimas,
  • juridinio asmens likvidavimas ir išregistravimas iš juridinių asmenų registro,
  • fizinio asmens plano vykdymo kontrolė.

Į šias paslaugas taip pat įeina ir bankroto administratoriaus pareigos: teikti informaciją kreditoriams; rengti kreditorių susirinkimus, atstovauti bankrutuojančią įmonę ir jos kreditorius ir pati svarbiausia bankroto administratoriaus pareiga – ginti skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesus visame bankroto procese.

Bankroto administravimo paslaugas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi teisę teikti šias paslaugas. Teikti bankroto administravimo paslaugas galima tik išlaikius atitinkamą atestavimo programą (egzaminą) ir gavus kvalifikacinį pažymėjimą. Atestavimo programą rengia ir kvalifikacinį pažymėjimą išduoda valstybės, įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.125

Iki 2012 m. kovo 1 d. bankroto administratorių ir jų padėjėjų kvalfikaciniai pažymėjimai buvo išduodami tik terminuotam laikotarpiui – 5 metams. Pasibaigus kvalifikacinio pažymėjimo terminui, jis būdavo pratęsiamas. Pratęsiant kvalifikacinio pažymėjimo terminą būdavo atsižvelgiama į administratoriaus veiklą per kvalifikacinio pažymėjimo galiojimo terminą. Įmonių bankroto valdymo departamento sudaryta speciali komisija galėdavo atsisakyti pratęsti kvalifikacinio pažymėjimo terminą jeigu konstatuodavo jog bankroto administratorius ar jo padėjėjas šiurkščiai pažeidė savo pareigas ar elgesio kodeksą.

Nuo 2012 m. kovo 1 d. bankroto kvalifikaciniai pažymėjimai išduodami neterminuotam laikui.

Įmonių bankroto įstatyme yra numatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmuo, norintis teikti bankroto administravimo paslaugas:

1) turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygtą) teisės arba ekonomikos išsilavinimą arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

2) nepriekaištinga reputacija;

3) turėti atitinkamą darbo stažą;

4) mokėti Lietuvių kalbą ir išlaikyti kvalifikacinį egzaminą;

Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vadovas ir bent 2 įmonės darbuotojai (įskaitant ir įmonės vadovą) privalo turėti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *