Įrodomoji informacija

Kai tiriama įvykio vieta esant pirmai situacijai būtina surinkti įrodomąją informaciją ir ją užfiksuoti. Tiriant įvykio vietas, kai yra antroji arba trečioji situacijos, būtina spręsti dar vieną svarbią užduotį – reikia gauti orientacinės informacijos apie įtariamąjį, jo transporto priemonę ir patį įvykį.

Tiriant autoįvykius įvykio vietos apžiūros metu būtina nustatyti arba bent sudaryti prielaidas tokiam nustatymui :

1.    kas įvyko, kur ir kokiu laiku;

2.    kokios rušies autoįvykis arba koks jo mechanizmas;

3.    kokia situacija po susidūrimo: transporto priemonių išsidėstymas, autoįvykių ir kitų asmenų veiksmai;

4.    kokios sąlygos buvo kelyje autoįvykio metu;

5.    kokia transporto priemonių būklė;

6.    pėdsakų ir daiktinių įrodymų suradimas ir fiksavimas;

7.    ar yra priežastinis ryšys tarp įvykio dalyvio veiksmų ir atsiradusių padarinių;

8.    kokios įvykio priežastys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *