Įvykio vietos apžiūra tiriant autoįvykius

Dažniausiai apie autoįvykius pranešimas gaunamas nuo pačių kaltininkų arba nukentėjusiojo. taigi, pirmiausia atvykus į autoįvykio vietą apklausiami jo dalyviai, taip siekiant išsiaiškinti įvykio priežzastis ir jas objektyviai ištirti atliekant įvykio vietos apžiūrą. Tiriant autoįvykius didžiausią dalį informacijos gaunama apžiūros metu. Atliekant autoįvykio apžiūrą gaunama informacija apie įvykį, tiksliai suvokiama įvykio vietos situacija ir sąlygos, ryšys tarp atskirų įvykio vietos elementų ir tam tikrų subjektų veiksmų. Tiriant autoįvykius dažniausiai pasitaiko kelios standartinės postkriminalinės situacijos:

1.    Informaciniu požiūriu nesudėtinga situacija: įvykio vietoje yra visi įvykio dalyviai ir transporto priemonės ir liudytojai. Pagrindinis tikslas – surasti ir tinkamai užfiksuoti visus materialius pėdsakus ištirti ir užfiksuoti įvykio situaciją. Pagrindinis pavojus apžiūrint tokią įvykio vietą yra nevisapusiškas vietos ištyrimas. Tai dažniausiai būna susiję su tam tikrais mąstysenos stereotipais ( viskas ir taip aišku ir pns) negavus ar neužfiksavus tam tikros informacijos įvykio vietos apžiūros momentu praktiškai jos neįmanoma atkurti.

2.    Informaciniu požiūriu sudėtinga informacija: įvykio mechanizmas aiškus, bet įtariamasis iš įvykio vietos pabėgo pasinaudodamas transporto priemone, kuri susijusi su įvykiu arba be jos. Pagrindinis tokios apžiūros tikslas yra ne tik surasti pėdsakus, užfiksuoti juos ir įvykio situaciją, bet ir gauti orientacinės informacijos apie įtariamąjį, kad būtų galima kuo greičiau pradėti jo paiešką. Laikas šiuo atveju labai svarbus.

3.    Informaciniu požiūriu sudėtingiausia situacija: neaiškus įvykis, nėra liudytoju, nežinoma su įvykiu susijusi transporto priemonė, pagrindinis tokios vietos apžiūros tikslas ( be jau išvardintųjų) dar surinkti ir ištirti pėdsakus, kad būtų galima nustatyti įvykio mechanizmą. Kuo neaiškesnė ir sudėtingesnė situacija, tuo kruopščiau reikia dirbti įvykio vietoje ir užfiksuoti visus esamus pėdsakus. Tokiais atvejais būtina iškelti daug versijų ir stengtis surinkti medžiagą joms patvirtinti ar paneigti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *