Mes galime

Kiekvienas galimme savo gyvenime nemažai pasiekti tik privalome žinoti , būtent ko norime . Kam man reikia , gal man gerai , kad kišenėje švilpautu vėjas ar kažkas juoktusi ir panašiai . Turime suprasti , būtent ko patįs norime ir kas esame . Turime kovoti , nes mums svarbiausia įodyti , kas esame ir ko norime būti . Negalime nusileisti kitiems , kai mums sunkiau sekasi . Turime studijuoti sėkmes ir ne sėkmes ir suprasti , kokia įtaka ar psichologinis entuziasmas mumis priverčia. Mes turime žinoti , kas mes esame. Kodėl žmonės būna ne savimi , nes jie savęs nepažįsta, kodėl žmonės nėra laimingi , nes jie nežino , kas jiems svarbiausia ir kiek patįs nori rodyti dėmesio . Mūsų laikas pats brangiausias. Mes esame nuziejuje ir nei vienas ne būsime laimingi , kai kažkas pirmauja ar stengiasi prisitaikyti prie taisyklių , o gal net perlaužti į savo pusę, kad būtų galima pasiekti norimo rezultato . Mes dažnai pasiduodame kitų įtakai ir dažnai tampame marionetėmis , nes esame priklausomi arba norime tokie būti . Turime suprasti , būtent kas mums svarbiausia ir ko patįs norime . Ar mums svarbiausia tylėti ir būti stebėtojais ir panašiai . Turime žinoti , kada norime kažko daugiau pasiekti . Privalome įrodyti kad norime gyvenime būti laimėtojais , o ne vaikais , kurie kitų priversti būti ne savimi . Norime kovoti ir būti patįs laimingiausi, todėl privalome žinoti , būtent kas esame ir ko norime. Negalime stabdyti laiko , kai norime pasiekti . Privalome žinoti saugumo garantija, kas mus gali pasaugoti ar patįs galime ir panašiai . Jeigu turime biznį ir norime idėjas plėsti turime suprasti , kas mūsų gyvenime svarbiausia. Norime laimėti ir būti patįs šauniausi. Norime pasiketi didelių rezultatų , kurie mums padėtu daugiau ir dar karta daugiau . Kiekvienas mūsų esame kovotojas , todėl privalome stengtis ir ieškoti priemonių , kurios padėtų mums labiau pasiekti , tai ko patįs trokštame . Neturime bijoti ir neturime gąsdintis . Daugelis žiūrime skirtingai ir kiekvienas turime savo nuomonę, nors dauguma derinamės prie vienos , nes bijo, būtent ką kiti pagalvos ir panašiai . Turime žinoti politikos taisykles ir suprasti , būtent kas mus reikalingiausia. Kain norime gyvenime būti laimingi . Turime žinoti , kas mum is verčia eiti į priekį, kas būtent ir kodėl . Mes norime laimėti , o ne atidavinėti oskarus kažkam kitam . Turime suprasti , būtent kas mums svarbiausia ar norime būti stebėtojais ar dalyviais. Gyvenimo durys , tai mūsų galimybės , kur turime stengtis ir dėti pastangas . Gyvenimo dazai , tai mūsų spalvos , kurios mums svarbiausios norint , kad gyvenimas turėtų spalvotą  biografiją.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *